Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Joint Master)

Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας προχωρούν στην επανίδρυση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κοινού ΠΜΣ (joint Master) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» («Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle» – «Artificial Intelligence and Visual Computing  AIVC»).  

Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Οπτική Υπολογιστική, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω των ακόλουθων εξειδικευμένων κατευθύνσεων:  

• Σύνθεση & Ανάλυση Εικόνας (Image Synthesis & Analysis) 

• Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) 

• Γεωπληροφορική (Geoinformatics) 

Αναλυτικά, οι θεματικές του ΠΜΣ είναι: η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, η επιστήμη των δεδομένων, η μηχανική μάθηση, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η όραση υπολογιστών, τα πολυμέσα, τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής, καθώς και η εξόρυξη, επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) και γεωχωρικών δεδομένων